The Urban Doris - This Is The Age Of The Doris.

Hälsa på

Posted Nov. 1, 2014, 1:20 a.m. By doris

I lång tid så har jag tvekat att åka upp till min gamla plastpappa som bor i Stenungsund på grund av att man vetat att mamma inte skulle ta det på rätt sätt och få henne att riva upp gamla minnen. Utav de olika föräldrar som jag haft under min barndom som var det just han som var snällast och som faktiskt fick bli en modell för hur jag skulle vilja bli i framtiden. En lugn, sansad och resonlig man som alltid såg gott i alla människor. Kanske var det även därför som han arbetade med maskinflyttningar i Stenungsund. Ett jobb där man kunde resonera med sig själv på dagarna.